Tủ bếp nhựa đặc – cánh Acrylic bóng gương mã BD10

Sản phẩm: Tủ bếp nhựa – cánh Acrylic mã BD10

Chất liệu: Khung nhựa Vincoplast/Pietch, cánh Acrylic bóng gương

Giá tiêu chuẩn: 2.8 triệu/mét dài

Kích thước: Bếp dưới cao tiêu chuẩn 810mm, bếp trên cao tiêu chuẩn 750mm

Thời gian hoàn thiện: 7 ngày

Thiết kế 3D: Miễn phí thiết kế và khảo sát

0906820897